Spoštovani starši!

 Vlada RS je danes, v četrtek, 18. 2. 2021 sprejela spremembo Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki bo objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije. Spremenjeni odlok bo začel veljati 20. februarja 2021 in bo veljal do 26. februarja 2021.

Z odlokom se od ponedeljka, 22. 2. 2021 dalje za učenke/-ce od 1. do vključno 9. razreda osnovne šole pouk izvaja v prostorih šole.

 Z odlokom se za vse učenke/-ce od 1. do vključno 9. razreda osnovne šole pouk izvaja v prostorih šole. Pouk se bo za učenke/-ce 1., 2. in 3. razreda še naprej izvajal v homogenih oddelkih (mehurčkih).   

Prav tako bo vzgojno-izobraževalno delo v prostorih šole potekalo za vse učenke/-ce od 4. do 9. razreda v osnovnih oddelkih, ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov. Predmetni pouk v drugem in tretjem triletju bo organiziran v matični učilnici oddelka. Učenke/-ci učilnic ne bodo menjali.

Za učenke/-ce 4. in 5. razreda bo podaljšano bivanje organizirano samo za tiste, ki to nujno potrebujejo.

Ob ponovnem vključevanju učencev in učenk v izobraževanje v šolah in zavodih se je potrebno zavedati, da je virus še vedno med nami in da lahko vsako neupoštevanje preventivnih ukrepov povzroči ponovno širjenje bolezni, zato vas prosimo, da vsi skupaj dosledno upoštevamo pravila, s katerimi bomo učence seznanili ob ponovnem prihodu v šolo.

Pomembni ukrepi, ki jih moramo upoštevati:

  • Pouka naj se udeležujejo le zdrave učenke in učenci.
  • Učenke/-ci uporabljajo maske ves čas razen, ko so v matični učilnici. Obvezna uporaba mask v prostorih šole velja tudi za vse zaposlene in morebitne obiskovalce.
  • Obvezne predmete bomo izvajali v homogenih in heterogenih skupinah, zato bo pri pouku teh predmetov ves čas potrebna uporaba mask za učenke/-ce in učiteljice/-e.
  • Neobvezne izbirne predmete bomo izvajali na daljavo, postopno verjetno tudi v šoli.
  • Šola v naravi, plavalni tečaji, ekskurzije… se do nadaljnjega ne bodo izvajali.
  • Malica bo praviloma organizira v učilnicah. Za kosilo bo določen poseben urnik.
  • Učilnice in druge prostore šole bomo v času uporabe redno zračili. Učenkam/učencem in zaposlenim priporočamo, da imajo s seboj dodatna oblačila.
  • Organi šole (oddelčni učiteljski zbor, učiteljski zbor, strokovni aktivi, svet staršev, svet šole…) svoje delo praviloma opravljajo na daljavo. Sestajanje v živo je do nadaljnjega odsvetovano.
  • Dodatno strokovno pomoč za učenke in učence s posebnimi potrebami, ki bodo v šoli, bodo izvajale tudi mobilne strokovne delavke ob doslednem upoštevanju priporočenih zdravstvenih ukrepov.
  • Šolski prevozi bodo potekali po običajnem voznem redu. Priporočamo, da, kjer se da, starši za prevoz otrok poskrbite sami. V vozilih šolskega prevoza je obvezna uporaba mask in upoštevanje navodil prevoznika.

O podrobnostih za prvi dan pouka v šoli bodo učenke/-ce obvestili razredniki preko eAsistenta.

(Skupno 149 obiskov, današnjih obiskov 1)