Izobraževanje učencev s posebnimi potrebami ureja Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list št. 68/2011).

Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

Na šoli za učence s posebnimi potrebami izvajamo prilagojeno izvajanje programov VIZ z dodatno strokovno pomočjo. Dodatna strokovna pomoč so običajno ure pomoči specialnega pedagoga, socialnega pedagoga, logopeda ali psihologa. Lahko pa gre tudi za ure učne pomoči, ki jih izvajajo učitelji posameznih predmetov.

Ure dodatne strokovne pomoči od 1. 9. 2020  na OŠ Šmartno izvajajo:
Katarina KOTNIK, specialna pedagoginja OŠ Šmartno,
Bojana TANCER, psihologinja OŠ Šmartno

in mobilni specialni in socialni pedagogi, ki prihajajo iz drugih VIZ:
Janja GAŠPER, mobilna specialna pedagoginja Tretje osnovne šole SG,
Darka GOLOBINEK, mobilna specialna pedagoginja Tretje osnovne šole SG,
Alenka PANJEK, mobilna socialna pedagoginja OŠ Mislinja.

(Skupno 1.386 obiskov, današnjih obiskov 1)