Vsebina:

  1. HTML, NVU, Wix – spletne strani
  2. JavaScript, CSS,
  3. Scratch – izdelava igre, programiranje
  4. Video – izdelava reklame, obdelava videa in zvoka, projekt
  5. Programska oprema, avtorstvo, …

Povezave na strani:

https://www.w3schools.com/default.asp

Urejanje besedila v OBLAKU

Izdelava igre – SCRATCH

Ocenjevanje pri predmetu:

ODLIČNO (5):

Obvlada vsa zahtevna znanja, zna samostojno razložiti pojme, procese in poiskati svoje primere, podatke smiselno vrednoti, pojasnjuje, razlaga, povzame in posploši, zna rešiti zahtevnejšo nalogo in pri tem kritično presoditi smiselnost posameznih podatkov v nalogi, samostojno zna povezati teoretično znanje z vsakdanjim življenjem.

PRAV DOBRO (4):

Učenec je pri odgovarjanju samostojen, snov smiselno povezuje, znanje uporabi v znanih situacijah, zna razčleniti, posplošiti in sklepati, zna rešiti naloge in pojasniti procese na nivoju uporabe znanja.

DOBRO (3)

Učenec je dosegel temeljno znanje, pri odgovarjanju, je samostojnejši, snov razume, a ne navaja podrobnosti, zna razložiti definicije postopkov, procesov, prepozna uporabnost znanja v vsakdanjem življenju.

ZADOSTNO (2)

Učenec je dosegel minimalne standarde znanja, določene v učnem načrtu.

OCENJEVANJE PRAKTIČNEGA ALI DRUGEGA IZDELKA, PROJEKTNO DELO

odlično (5)

Učenec je popolnoma samostojen pri branju navodil in izvedbi naloge. Samostojno izbere ustrezne programe za izvedbo naloge. Dosledno upošteva navodila. Njegovo vedenje je vzorno. Pri izvedbi naloge uporabi še druge možnosti programa.

prav dobro (4)

Učenec je samostojen pri branju navodil in potrebuje nekaj pomoči učitelja ali vodje skupine pri izvedbi naloge. Izbere ustrezne programe. Pri delu je organiziran, spreten in natančen. Pri izvedbi naloge delno uporabi še druge možnosti programa.

dobro (3)

Učenec potrebuje občasno pomoč pri branju navodil in pri izvedbi naloge. Ustrezen program izbere ob pomoči učitelja ali vodje skupine. Ob opozorilu upošteva navodila za delo. S svojim vedenjem ne ogroža ostalih učencev. Pri delu se trudi, vendar ni povsem natančen – dela napake.

zadostno (2)

 Učenec potrebuje pomoč učitelja pri branju navodil in pri izvedbi naloge le sodeluje. Ustrezne pripomočke izbere le ob pomoči učitelja. Ob stalnem nadzoru upošteva navodila za delo. Potrebuje nadzor, da s svojim vedenjem ne ogroža ostale učence. Pri delu je nenatančen. Ne upošteva vseh navodil, nenatančno uporablja program, ne opravi vseh nalog oz. jih s pomočjo učitelja.

(Skupno 208 obiskov, današnjih obiskov 1)