V skladu z okrožnico, št.6030-2/2021/14 z dne, 29.3.2021,  šola v času pouka na daljavo (1.-12.4.2021) organizira nujno varstvo otrok 1.– 3. razreda  in pripravo toplega obroka.

NUJNO VARSTVO

Nujno varstvo se organizira za učence 1. -3. razreda, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah.

Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca (drugi odstavek 2. člena), kar pomeni, da morajo starši eden od staršev, ki je samohranilec) šoli predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi.

V prilogi imate obrazec – potrdilo, ki ga izpolni in potrdi delodajalec. Pravico do nujnega varstva sta torej upravičene starša oziroma samohranilec v kolikor so zaposleni sektorju kritične infrastrukture.

Starši pošljete potrdilo delodajalca za oba starša oziroma samohranilca razredniku do 9. ure v sredo, 31.3.2021.

TOPLI OBROK

Šola  za učence, ki se izobražujejo na daljavo in, ki so v skladu s kriteriji upravičeni do brezplačnega toplega obroka organizira pripravo toplega obroka.. Kriterij za upravičenost do brezplačnega toplega obroka je naslednji:

Brezplačni topli obrok pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.Starši podatke sporočite razredniku do 9. ure v sredo, 31.3.2021.

(Skupno 102 obiskov, današnjih obiskov 1)