Datum: 30. 8. 2021

Šolska knjižnica 

NAVODILA v času ukrepov za preprečevanje bolezni COVID-19

 • V knjižnico vstopajo le ZDRAVI učenci in zaposleni.
 • Ob vstopu v knjižnico je obvezno razkuževanje rok.
 • Za vse v knjižnici  je obvezna pravilna uporaba mask (skupen prostor).
 • Upoštevanje varne medosebne razdalje 2 m.
 • Vsi v knjižnici upoštevajo higieno kihanja in kašlja.

Odprtost knjižnice

Knjižnica bo za uporabnike odprta le določen čas dneva, in sicer po naslednjem urniku:

Zaradi sprotne organizacije V-I dela se urnik po dogovoru z razredničarko lahko spreminja.

Kadar se v eni uri razporedi celoten razred, učenci a in b oddelka prihajajo zaporedno in se med sabo ne mešajo. Po učence v razred prihaja knjižničarka.

Učenci 6., 7., 8. in 9. razreda si gradivo izposojajo individualno pred poukom ali po pouku (1., 6. in 7.uro). Pri tem v knjižnici ne sme biti več uporabnikov kot jih dovoljuje odlok glede na kvadraturo prostora. Možna je izposoja preko okna ob knjižničarskem pultu.

Vstopanje v knjižnico in gibanje po njej

 • V knjižnico vstopajo le zdravi.
 • Ob vstopu si razkužijo roke.
 • Poskrbijo za varno medosebno razdaljo, 2 m.
 • Omejen prost pristop do gradiva, kar pomeni, da si knjige učenci lahko ogledajo tako kot stojijo na polici, ničesar pa se ne dotikajo sami. Knjižničarka na željo učenca vzame knjigo s police in mu jo pokaže ali izposodi.
 • V kolikor kateri od učencev prijemlje gradivo, ki si ga ne izposodi, gre gradivo v škatlo za karanteno.
 • V knjižnici se uporabniki zadržujejo le toliko časa, kot je nujno.
 • Čitalnica ni odprta.

Vračanje gradiva

 • Uporabniki gradivo vračajo v škatlo v knjižnici, ki je posebej označena.
 • Škatla gre v karanteno za 3 dni, po tem času knjižničarka gradivo razdolži in ga postavi na police.

Izposoja gradiv:

 • Učenci si izposojajo gradivo po določenem urniku.
 • Zaposleni si gradivo izposodijo individualno, pri tem se glede na odlok upošteva omejitev števila uporabnikov.
 • Gradivo si lahko izposodijo učitelji v učilnico. To gradivo lahko do vračila v knjižnico uporabljajo le učenci istega oddelka in z njim ravnajo po priporočilih in ukrepih za preprečevanje širjenja virusa Covid-19.

Izvedba ur KIZ (Knjižnično  informacijskih znanj)

Ure se bodo izvajale:v učilnici posameznega oddelka,

 • v računalniški učilnici,
 • v knjižnici,
 • izven šole (na prostem, splošna knjižnica, kjer se ravna po ukrepih, določenih za tisti prostor),
 • preko IKT orodij (spletna učilnica, videokonferenca, spletna stran šole).

Pripravila:                                                                                    Ravnatelj:

Irena Vitrih                                                                                  Zdravko Jamnikar

**************

(Skupno 39 obiskov, današnjih obiskov 1)