Vlada RS je, 18. 9. 2020, na dopisni seji sprejela “Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, s katerim se od ponedeljka, 21. 9. 2020, uveljavljajo novi preventivni ukrepi.


V zapisu so povzetki okrožnice, katera opredeljuje določila in izjeme Odlok Vlade RS o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2

  • MERJENJE TELESNE TEMPERATURE PRED PRIČETKOM DELA,

Vse zaposlene pozivam, da spremljajo svoje zdravstveno stanje in si temperaturo izmerijo preden se odpravijo v službo, v kolikor čutijo, da je to potrebno. Strokovno presojo naj opravi osebni zdravnik. Še zmeraj velja odgovorna presoja o ustreznem zdravstvenem stanju, ki mora biti za udeležbo v delovnem procesu po priporočilih NIJZ.

NOŠENJE MASKE:

  • UČENCI DO 6. RAZREDA SO IZVZETI IZ UKREPOV

Velja enak režim kot do sedaj.

  • UČITELJI DO 6. RAZREDA

Ni potrebno nositi maske, v kolikor je možno zagotoviti vsaj  2 metra medsebojne razdalje. Učitelj sam presodi, kdaj se ta meja poruši oziroma velja enak režim kot do sedaj.

  • UČENCI OD 7. RAZREDA NAPREJ

Ni potrebno nositi maske, v kolikor je možno zagotoviti vsaj 1,5 metra medsebojne razdalje.

  • UČITELJI OD 7. RAZREDA NAPREJ IN OSTALI DELAVCI ŠOLE

            Vsi učitelji, strokovni delavci in vsi obiskovalci morajo pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih prostorih (v vseh šolskih prostorih) uporabljati zaščitne maske.
             Poskrbite za zamenjavo mask in predah ob prezračevanju učilnic.

  • PRI POUKU ŠPORTA

Učenci in učitelji ne nosijo maske. Vsi pred vadbo in po njej poskrbijo za osebno higieno.

  • UČITELJI SKRBIJO ZA REDNO PREZRAČEVANJE VSEH ŠOLSKIH PROSTOROV. PO MOŽNOSTI VEČKRAT V ENI ŠOLSKI URI.  

(Skupno 81 obiskov, današnjih obiskov 1)