erasmus

Erasmus+  2017 – 2019

Po uspešno zaključenem projektu Erasmus+ 2015 – 2017 smo na šoli oblikovali in prijavili nov dvoletni projekt izobraževanja strokovnih delavcev Erasmus+ 2017 – 2019. S projektom Širjenje in posodabljanje vsebin ter didaktičnih pristopov poučevanja in mednarodno sodelovanje smo uspešno pridobili sredstva za izobraževanje 10 sodelavcev.
V različnih državah Evropske unije (Italiji, Irski, Španiji, Malti in Veliki Britaniji) se je oz. se  bo do maja 2019 izobraževalo 10 strokovnih sodelavcev.
Pridobljena znanja obogatijo in nadgradijo delo udeležencev mobilnosti, preko pedagoških delavnic in medsebojnih hospitacij pa tudi delo in življenje na celotni šoli.
Pridobljeni stiki s kolegi učitelji na šolah v drugih državah pa nam bodo v pomoč pri vključevanju v šolska partnerstva, kar je eden od naših ciljev v prihodnosti.

POROČILA ERASMUS+

Bojana Tancer in Petra Turk – Barcelona, Španija

Nadja Bartot – Firence, Italija

Katja A. Rožič, Mateja Žgur, Petra Škrlovnik – Dublin, Irska

Marija z Friškovec in Anita Prikeržnik. Malta

Helena Pečoler Oder – London, GB

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Erasmus +  2015 – 2017
Na šoli smo si za eno prednostnih nalog zastavili profesionalni razvoj strokovnih delavcev. S projektom Posodabljanje vsebin in didaktičnih pristopov v razredu ter mednarodno sodelovanje smo se prijavili na mednarodni program izobraževanja Erasmus+, ki ga razpisuje Evropska unija. Uspeli smo pridobili evropska sredstva za izobraževanje naših strokovnih delavcev v višini 15.895 evrov. Projekt se je začel 1. 6. 2015 in bo trajal do 31. 5. 2017.
Z izobraževanjem želimo na načrten in sistematičen način:
• dvigniti raven kakovosti svoje prakse z namenom izboljšanja učnih dosežkov učencev,
• razširiti mednarodno sodelovanje z institucijami, ki lahko doprinesejo k dosegu našega cilja.
S pridobljenim projektom se bodo kompetence učiteljev razširile predvsem na področju inovativnih učnih pristopov, izpopolnjevanju kognitivnih orodij poučevanja in razmišljanja, komunikacije v tujem jeziku, bralne pismenosti, notranje diferenciacije in motivacije, učenju učenja ter uporabe IKT pri pouku.
Do sedaj so se izobraževanj udeležili: profesorici razrednega pouka Anita Prikeržnik in Marija Z. Friškovec, profesorica angleščine Manja Mulec, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok Petra Turk in šolska psihologinja Bojana Tancer.
Do zaključka projekta se bosta izobraževanja udeležila še profesor fizike Robert Sterkuš in profesorica angleščine Katja Apat Rožič.

erasmus_1

Poročila o ERASMUS +:

Bojana Tancer

Manja Mulec

Petra Turk

Marija in Anita

Katja Apat

Robert Sterkuš

(Skupno 433 obiskov, današnjih obiskov 1)